Mała Odyseja Neuronów: kurs efektywnej nauki dla dzieci klas starszych

Jest to kurs dedykowany dzieciom, które potrafią już dobrze czytać. Przed nimi coraz więcej wyzwań stawianych w szkole, coraz obszerniejszy materiał i więcej przedmiotów. To dlatego potrzeba im umiejętności uczenia się. Bez niej można godzinami siedzieć nad książką, powtarzać do sprawdzianu, a efekt będzie mało zadowalający. kurs skonstruowany jest tak, aby każdy kursant dowiedział się, jak się uczyć, żeby się nauczyć oraz żeby proces nauki był przyjemny i efektywny.

 

Elementy Kursu:

 • Trening pamięci i koncentracji uwagi: chcemy nauczyć najmłodszych skupiania się na wykonywanym zadaniu i kierowania uwagi na to, co najistotniejsze. Wiemy bowiem, że dobra koncentracja uwagi to klucz do skutecznego zrozumienia i zapamiętania przyswajanych treści. 

Na tym etapie wkraczają super moce – pomoce:

  • zabawy z kostkami do gry,
  • żonglowanie skrzyżne,
  • autorski podręcznik z ćwiczeniami na koncentrację uwagi oraz trening pamięci,
  • nauka robienia notatek w formie map myśli,
  • zapoznanie z podstawowymi technikami pamięciowymi.
 • Trening szybkiego czytania ze zrozumieniem. Dzieci, które rozpoczynają kurs czytają zwykle z tempem około 50-120 słów na minutę i dość niskim poziomem rozumienia tekstu oscylującym wokół 30-50 % tekstu. Tylko na tyle bowiem pozwala nam tradycyjna technika czytania. Jest na to rozwiązanie!  Dzieci, które uczestniczą w kursie zaczynają czytać z tempem około 500-1000 słów na minutę, a poziom rozumienia tekstu wzrasta do 80-100 %. To wynik odpowiednio dobranych ćwiczeń oka i ręki, poznania nowych technik czytania, pracy z tekstem oraz wielu innych czynników. 
 • Kształtowanie poczucia kompetencji oraz własnej wartości Dziecko, które wie, jak się uczyć i potrafi robić to efektywnie, odnosi sukcesy i nie czuje się obciążone i przytłoczone. Nasi kursanci to dzieci radosne, twórcze i pewne siebie.

 

Dzięki udziałowi w kursie Twoje dziecko:

 1. Nabierze wiary we własne kompetencje i możliwości.
 2. Nauczy się, jak się uczyć, dzięki czemu skróci czas nauki.
 3. Czas zaoszczędzony na nauce szkolnej będzie mogło wykorzystać na rozwój innych pasji i zainteresowań.
 4. Pozna techniki pamięciowe.
 5. Pozna techniki szybkiego czytania.
 6. Zacznie czytać w tempie 500-1000 słów na minutę, a poziom rozumienia tekstu zwiększy się do 80-100%.
 7. Będzie pasjonatem czytania.
 8. Nauczy się wykorzystywać piktogramy.
 9. Stanie się mistrzem robienia notatek nieliniowych, tzw. map myśli.

Szczegóły kursu:

 • 30 spotkań po 75 minut raz w tygodniu,
 • warsztaty szkoleniowe dla rodziców,
 • systematyczne informacje na temat postępów dziecka,
 • dostęp do platformy e-learningowej dla kursanta,
 • dostęp do zamkniętej grupy dla rodziców,
 • indywidualne diagnozy postępów.