Savvy Ed to kurs dedykowany uczniom, którzy kontynuują naukę języka angielskiego po mocnym programie przedszkolnym, np. Teddy Eddie oraz dla dzieci, które pozytywnie przejdą test kwalifikacyjny.

  • Licencjonowana Metoda nauczania języka angielskiego dla dzieci w wieku 8-10 lat;
  • Ambitne podejście i niebanalne treści;
  • Nauka przynosi szybkie efekty i sprawia dzieciom frajdę.

Savvy Ed jest bardzo ambitny. Dzieci, bądź co bądź jeszcze małe (8-10 lat), opanowują ogrom materiału. Równocześnie Savvy Ed jest bardzo przyjazny dla uczniów. Nasz sukces polega na tym, że dzieci zupełnie nie zdają sobie sprawy z tego, jak wiele się uczą oraz ile od nich wymagamy. Nauka nie sprawia problemów dlatego, że bazujemy na ich wiedzy i doświadczeniu językowym nabytym w poprzednich latach.

płynność językowa savvy ed

ROZWIJA PŁYNNOŚĆ JĘZYKOWĄ

Dzieci uczą się budować nowe zdania oraz precyzyjnie wyrażać myśli po angielsku. Z czasem rozwijają umiejętność czytania, pisania, a także rozwiązywania testów, bo również takim wyzwaniom w swoim życiu będą musiały sprostać. Nadrzędnym celem metody pozostaje jednak umiejętność komunikacji i prowadzenia swobodnej rozmowy.

efekt kuli śniegowej savvy ed

EFEKT KULI ŚNIEGOWEJ

Stopniowe narastanie ambitnego materiału w zadaniach, powtórkach i ułożeniu materiału językowego.

ciekawość świata savvy ed

CIEKAWOŚĆ ŚWIATA

Przewodnikiem dzieci w anglojęzycznym świecie jest mądry miś Ed, który może podróżować gdzie tylko chce, ponieważ komunikuje się w języku angielskim. Ed rozmawia z dziećmi za pomocą listów. wzbudzając u nich ciekawość świata poprzez snucie opowieści o nowych miejscach, które zwiedził, i podsyłając ciekawostki z różnych zakątków globu dostosowane do wieku dzieci jednocześnie motywując i nagradzając aktywność i zaangażowanie dzieci.

motywacja savvy ed

SYSTEMY MOTYWACYJNE

Zostały wkomponowane w metodę – nie da się ich ominąć! Podczas lekcji, wykorzystywane są m.in elementy grywalizacji, który sprawia, że uczniowie zaczynają uczyć się z przyjemnością, co zwiększa ich motywację do nauki i pozwala osiągnąć lepsze wyniki.

ocenianie savvy ed

OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE

System zaliczeń wykorzystujący elementy oceniania kształtującego, który wspiera rozwój, talenty i pewność siebie kursantów, a także ocenianie sumujące, które mierzy określone umiejętności i osiągnięcia uczniów pewną miarą. Jest ono zawsze zorientowane na sukces.

profesjonalizm savvy ed

PROFESJONALIZM

Zajęcia prowadzą specjalnie przygotowani lektorzy, posiadający predyspozycje do pracy z dziećmi, a przede wszystkim kochający dzieci. Oprócz tych naturalnych zdolności nasi lektorzy przechodzą cykl szkoleń i znajdują się pod stałą opieką metodyczną.

współpraca z rodzicami savvy ed

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

Bardzo ważnym aspektem metody Savvy Ed jest stały kontakt lektora z rodzicami. Rodzice mogą liczyć na: lekcje otwarte, regularne informacje na temat przerobionego materiału i postępów grupy. Informacje są zamieszczane w dzienniku elektronicznym. Z drugiej strony, metoda Savvy Ed dedykowana jest uczniom wczesnoszkolnym. Oznacza to, że wsparcie rodziców, szczególnie w przygotowaniu się do lekcji i odrobieniu zadania domowego jest niezbędne. Chodzi o to, że trudno jeszcze na tym etapie oczekiwać od dzieci, że będą umiały się zorganizować same. Zadania domowe są strategicznym elementem całego programu, po to aby zwielokrotnić kontakt dziecka z językiem obcym. Nasze zadania zostały mocno przemyślane, żeby dawały rezultaty, ale były jak najmniej czasochłonne i pracochłonne zarówna dla dziecka jak i rodzica.

Informacje na całej stronie zaczerpnięto z oficjalnych materiałów metody Savvy Ed. Więcej na edubears.pl.

akredytacja savvy ed